PRÀCTICA D’OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES VEGETALS


PRÀCTICA D’OBSERVACIÓ DE CÈL·LULES VEGETALS (epiteli de la ceba)

Fotografia feta per Cesca AndreuComencem un nou curs i de nou iniciem les pràctiques de laboratori amb l'observació de cèl·lules vegetals!!!

Material:
Portaobjectes
Cobreobjectes
Pinces
Cúter o ganivet
Solució blau de metilè
Aigua destil·lada
Ceba
Microscopi

Procediment:

1.       Separar una de les fulles interès de la ceba i extreure’n la membrana fins que hi està adherida.
Fotografia feta per Cesca Andreu


2.       Posar la membrana en un portaobjectes amb una mica d’aigua. Si cal, amb ajuda de les pinces, procurar que la membrana quedi estesa.

3.       Posar un cobreobjectes sobre la preparació, evitant que es formin bombolles d’aire.

4.       Es col·loca la preparació a la platina. S’encén el llum i es col·loca a l’objectiu 4X i s’enfoca fins a tenir una bona visió.

5.       Es dibuixa en un cercle el que es veu, tot indicant-t’hi els augments amb s’està observant.

6.       Es gira el tambor i es col·loca l’objectiu 10X. Es torna a enfocar, si bé, quasi ja estarà quasi enfocat acabant d’observar amb el 4X. Es torna a dibuixar en un altre cercle el que s’està observant.

7.       Novament es repeteix el procés amb l’objectiu següent, representant també el que es veu.


8.       Es treu la preparació i es posa una gota de blau de metilè esperant 5 minuts. A continuació es renta la preparació amb una rajolí d’aigua destil·lada o de l’aixeta. S’eixuga el portaobjectes i es repeteixen novament els passos 4, 5, 6 i 7.

Fotografies fetes per Cesca Andreu
I aquí teniu unes fotografies molt xules que han fet molt entusiasmades dues alumnes de 1er d'ESO .

Fotografia d'una preparació realitzada per Ana Escribano (1er C ESO)


Fotografia preciosa feta per Irene Pardo Guirao (1er B ESO)OBSERVATION OF PLANT CELLS: EPITHELIUM OF ONION.

Material and chemicals:

Tweezers, a simple student’s microscopi, onion membrane, slide, cover slip, dye methylene blue, distilled water.

Picture by Cesca Andreu


Foundation:

Tissue from an onion is a good first exercise in using the microscope and viewing plant cells. The cells are easily visible under a microscope and the preparation of a thin section is straight forward. An onion is made of layers, each separated by a thin skin or membrane. In this exercise you will make a wet mount on a microscope slide and look at the cells of the onion membrane magnified by the high power, compound microscope.

Method:

First add a few drops of water or solution on the microscope slide to avoid dryness and wilting
Take a small piece of onion and using forceps (tweezers), peel off the membrane from the underside (the rough side).

Picture by Cesca AndreuPlace the membrane flat on the surface of the slide.

Using a pin, lower the thin glass cover slip or cover glass onto the slide. Make sure there are no air bubbles.

Make sure the lowest power objective lens (the shortest lens if there are several present) is in line with the optical tube, and the microscope light is turned on. Then place the prepared slide onto the stage of the microscope.

Looking from the side (NOT through the eyepiece), lower the tube using the coarse focus knob until the end of the objective lens is just above the cover glass. Do this carefully so as not to crack the cover glass (and possibly damage the objective lens).

Now look through the eyepiece and turn ONLY the smaller, fine focusing knob to move the optical tube upwards until an image comes into focus. The cells should look something like lizard skin.

Swap the objective lens for a higher powered one so that you can see the cells at greater magnification. 

Then remove the preparation, and repeat the process but with the blue color of methylene. The dye must be three minutes. Rinse, put the thin glass cover slip onto the slide and observe the prepared slide onto the stage of the microscopi. You should be able to make out a nucleus in each cell.

Pictures by Cesca Andreu
Be very careful; these dyes can stain your skin and clothes.Could be dangerous if it is on you.

And here are some nice pictures realized by two students:

Prepared slide by Ana Escribano


Picture by Irene Pardo 1er B ESO


OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VEGETALES: EPITELIO DE LA CEBOLLA

¡¡¡ Comenzamos un nuevo curso y de nuevo iniciamos las prácticas de laboratorio con la observación de células vegetales !!!Material:
portaobjetos
cubreobjetos
pinzas
Cutter o cuchillo
Solución azul de metileno
agua destilada
cebolla
microscopio

Procedimiento:

1. Separar una de las hojas interés de la cebolla y extraer la membrana hasta que está adherida.

Fotografía hecha por Cesca Andreu


2. Poner la membrana en un portaobjetos con un poco de agua. Si es necesario, con ayuda de las pinzas, procurar que la membrana quede extendida.

3. Poner un cubreobjetos sobre la preparación, evitando que se formen burbujas de aire.

4. Se coloca la preparación en la platina. Se enciende la luz y se coloca al objetivo 4X y enfoca hasta tener una buena visión.

5. Se dibuja en un círculo lo que se ve, indicando te los aumentos con está observando.

6. Se gira el tambor y se coloca el objetivo 10X. Se vuelve a enfocar, si bien, casi ya estará casi enfocado terminando de observar con el 4X. Se vuelve a dibujar en otro círculo lo que se está observando.

7. Nuevamente se repite el proceso con el objetivo siguiente, representante también lo que se ve.

8. Se quita la preparación y se pone una gota de azul de metileno esperando 5 minutos. A continuación se lava la preparación con una chorrito de agua destilada o del grifo. Se seca el portaobjetos y se repiten nuevamente los pasos 4, 5, 6 y 7.


Fotografías hechas por Cesca Andreu
Y aquí hay una fotografías muy chulas de dos alumnas de 1º de ESO.

Fotografía de una preparación realizada por Ana Escribano (1er C ESO)


Fotografía de Irene Pardo 1er B ESO
Comentaris