Guió de la pràctica de les molses

LES MOLSES

Comencem a conèixer les molses, i realitzarem una sessió pràctica al laboratori de la qual penjarem fotografies. 

Els objectius d’aquesta pràctica són que l’alumne sàpiga distingir les característiques bàsiques de les molses que les diferencien de la resta de vegetals. Per tant he cregut convenient no incidir en termes més exactes del cicle reproductor de les molses com ovocèl·lula, arquegonis, anteridi, gametòfit, esporòfit, protonema, etc. Val a dir que si algun docent considera que és útil la pràctica pot modificar-la ampliant-ne conceptes o escurçant-la.
En acabar l’alumne hauria de ser capaç de:

·         Reconèixer les molses com a vegetals de mida generalment petita i que es   reprodueixen per espores.
·         Saber què és una espora.
·         Conèixer els diferents òrgans d’una molsa: fil·lidis, rizoides i caulidi.
·         Conèixer com es reprodueixen sexualment i asexualment les molses.
·         Identificar dues molses característiques de la nostra zona.
·         Comprendre la importància biològica de les molses.

·         Utilitzar correctament el microscopi i la lupa.


PRÀCTICA DE LES MOLSES 
Nom i cognoms:
1.       Observa a ull nu la molsa. És un vegetal de mida gran o petita? Quan mesura d’alçada? De quin color és? Quin pigment té que li dona color? Per a què serveix?

2.       Ara observa la molsa a la lupa, té fulletes?   

3.       Aquestes fulletes no tenen vasos conductors i agafen aigua per tota la superfície com si fos una esponja, per això es diuen fil·lidis o fil·loides. Per tant necessiten viure en ambients humits o secs? On trobaràs molsa del institut, de cara al pati o a la part d’ombra del pàrquing?

4.       Les molses van creixent com les branques d’un arbre (REPRODUCCIÓ ASEXUAL), recobrint el terra, branques, etc i ajuden a que hi visquin amagats molts animalets i a que el terra no s’assequi. Però quan arriba l’època de pluges es reprodueixen de manera diferent. Observa el seu cicle biològic i explica’l posant les paraules següents:  ESPORES, CÀPSULA, OPERCLE, CAPUTXA, ESPORA GERMINANT, FIL·LIDIS, CAULIDI, RIZOIDES.       

                   

5.       Les espores són molt petites, són una sola cèl·lula i tenen una coberta per a no morir-se ni dessecar-se, però quan arriben a terra germinen com una llavor, comencen a multiplicar-se i originen una nova molsa que va creixent. Observa a la lupa les càpsules de la molsa, DIBUIXA-LES I PINTA-LES. De quin color són?

 


6.       Ara agafa unes fulletes i fes una preparació per observar al microscopi les cèl·lules dels fil·lidis. Hauries de veure que tenen un paret cel·lular que els hi dona la forma polièdrica i molts cloroplasts verds que capten la llum del sol. DIBUIXA I PINTA el que observes.
 


                           
7.       Algunes molses que pots trobar: Grimnia pulvinata i Pseudoscleropodium purum (molsa de nadal). Busca en internet quina és quina i posa el nom a sota de les imatges.


Comentaris