Pol·len de Pinus halepensis

ESTUDI DE LES GIMNOSPERMES 

Les gimnospermes són uns vegetals arbustius o arboris que van aparéixer al planeta Terra fa aproximadament 250 milions d'anys. Són plantes de grans dimensions i de molta longevitat, molt ramificades i de fulla perenne. Aquests vegetals tenen vasos conductors i flors. Les seves llavors són nues, és a dir no estan tancades dins d'un fruit.

Al laboratori observem diferents mostres de inflorescències masculines, de conus femenins (pinyes i gàlbuls), i per últim hem observat al microscopi grans de pol·len del pi pinyer. Aquest pol·len és dispersat pel vent i arriba a les flors femenines que seran fertilitzades. 

Després hem sortit al pati per observar alguns exemples d'aquests espectaculars arbres: el xiprer blau (Cupressus arizonica), el xiprer mediterrani (Cupressus sempervirens) i el cedre de l'atles Cedrus atlantica). .

Acompanyo aquesta entrada amb unes precioses fotografies fetes per Marta Torrijos de 1rD d'ESO i per Lucía Rivas de 1r B d'ESO. En aquestes fotografies podem apreciar com els grans de pol·len tenen dues vesícules d'aire per ser transportats fàcilment amb lleugeres corrents d'aire cap als conus femenins.
Comentaris