Erodium cicutarium (estudi d'una angiosperma)

Erodium cicutarium


Avui hem estudiat aquesta preciosa planta. És una planta relativament discreta, de flors rosades i petites, i es caracteritzen perquè produeixen un fruit anomenat BEC DE CIGONYA per la seva similitud que té amb el bec d'aquests ocells. Aquests fruits contenen 5 mericarps amb una llavor cadascun i tenen cèl·lules higroscòpiques que es poden hidratar i deshidratar, de manera que els mericarps poden desenganxar-se de la planta mare i caure al terra, i poden també un cop són al terra enterrar-se dins el sòl.
La flor a la lupa presenta cinc pètals rosats, cinc sèpals amb pèls glandulars, 5 estams amb les anteres i 5 estams sense anteres, i un preciós pistil amb l'estigma dividit en 5. 

Els fruits com ja hem comentat abans mentre s'asequen es cargolen i cauen al terra. En arribar al terra si aquest està humit s'hidraten i es descargolen, i quan el terra s'asseca, tornen a cargolar-se clavant-se en el sòl. Espectacular!.

Today we have studied this beautiful plant. It is a relatively small, discreet plant with pink and small flowers, and produces a fruit called beak stork, due to its similarity with the tip of these birds. Seed launch is accomplished using a spring mechanism powered by shape changes as the fruits dry. The spiral shape of the awn can unwind during daily changes in humidity, leading to  self-burial of the seeds oce they are on the ground. The two tasks (springy launch and self-burial) are accomplished with the same tissue, wich hygroscopically, activa and warps upon wetting and also gives rise to the draggy hairs on the awn.

The flower at the magnifying loupe five pink petals, five sepals with glandular hairs, 5 stamens with anthers and 5 stamens without anthers, and a precious pistil with stigma divided into 5.

Hoy hemos estudiado la planta Erodium cicutarium. Esta preciosa planta es relativamente pequeña, discreta, de flores rosadas y pequeñas, i producen un fruto llamado pico de cigüeña por el parecido con el pico de estas aves. El fruto se divide en cinco partes mericarpos que pueden hidratarse o deshidratarse, con lo cual se separan del fruto, caen al suelo, si hay humedad se desenroscan y finalmente si el suelo se seca, cada mericarpo se enrosca enterrándose en el suelo.

La flor tiene 5 pétalos, cinco sépalos, 5 estambres fértiles y 5 estambres estériles,un pistilo con el estigma dividido en cinco partes.
Comentaris