Observació de plàncton

OBSERVACIÓ DE PLÀNCTON

Avui hem observat una mostra d'aigua d'una bassa i unes mostres de artèmies i copèpodes. 

Today we have observed a sample of water from a raft and samples of artemis and copepods.

Hoy hemos observado una muestra de agua de una balsa y unas muestras de artemias y copépodos.

Daphnia i vorticelles


Aigua d'una bassa/water from a raftCopèpodes/Copepods/Copépodos

                                        

                                                            Artèmies/Artemis/Artemiaslarva de mosquit/Culex larva/larva de mosquito


Ostràcode/ostracod/ostrácodo


Artèmia/artemi/artemia


Copépodes/copepods/copépodos
Dàphnia/daphnia


Dàphnia i corona de vorticelles/ daphnia and vorticella/daphnia y corona de vorticellas Vorticelles i euglenesRotífer/rotifer/rotífero


Dàphnies en moviment/Daphnies moving


Euglenes en moviment/Euglena movingrotífer en moviment/rotifer moving


Comentaris