OBSERVACIONS DE MOSTRES DE LA SORTIDA DEL MONTCAU

OBSERVACIONS AL LABORTORI DE LES MOSTRES DE LA SORTIDA AL MONTCAU

Al laboratori hem observat algunes mostres més del material que vam recollir durant la sortida al Montcau. Novament els alumnes han fet fotografies molt maques. Espero que en gaudiu!!!

Today we have observed some plants samples to the binocular loupe and to the microscopy. The material was picked in the Montcau excursion.

Hoy hemos observado algunas muestras vegetales a la lupa binocular y al microscopio. El material fue recogido en la excursión al Montcau.Comentaris