SARRACENIA PURPUREA

SARRACENIA PURPUREA

Els alumnes han estudiat les plantes carnívores com la Sarracenia purpurea i la Dionaea mursipula.
L'hàbitat de la Sarracenia inclou el litoral est d'Estats Units, els Grans LLacs i l'est i sud de Canadà.
S. purpurea obté la major part del seu aliment per la captura de presses que cauen a la gerra i s'ofeguen amb l'aigua de la pluja que s'acumula a la base de cada fulla: aranyes, formigues o inclús papallones. També ens ha cridat l'atenció el fet de que protistes, larves de mosquits, rotífers i bacteris formen un conjunt d'inquilins que degraden les presses, posant els aliments a disposició de la planta. És molt important el paper dels bacteris.

We have studied carnivorous plants as Sarracenia purpurea i Dionaea mursípula. S. purpurea lives in the Easthern seabord and Gulf Coast of the United States, the Great Lakes region and all of Canada (except Nunavut and Yukon), Washington state and Alaska.
S. purpurea obtains most of its nutrients through prey capture. Prey fall into the pitcher and drown in the rainwater that collects in the base of each leaf. Protists, rotifers and bacteria form the base of inquiline that shreads and mineralizes available prey, making nutrients available to the plant.

Hemos estudiado las plantas carnívoras como Sarracenia purpurea i Dionaea mursípula. S.purpurea habita en el litoral este de los Estados Unidos, los Grandes Lagos y el este y sur del Canadá.
S. purpurea obtiene la mayor parte de su alimento por la captura de presas que caen en la jarra y se ahogan con el agua de la lluvia que se acumula en la base de cada hoja: arañas, hormigas o incluso mariposas. También nos ha llamado la atención el hecho de que protistas, rotíferos y bacterias que forman una fauna inquilina, degradan las presas, poniendo los alimentos a disposición de la planta. Es muy importante el papel que juegan las bacterias.


Fotografies/pictures/fotografías de Sergi Fernández  
Comentaris