Vorticella

Observació de vorticelles:
Avui he observat una mostra d'algues al microscopi i he pogut veure delicades vorticelles. La Vorticella és un protozou, organisme unicel·lular, en aquest cas ciliat que es troba en l'aigua dolça eutrofitzada. El seu cos té forma de campana  i es fixen a un substrat mitjançant un peduncle. Té en la cavitat oral una corona de cilis en vàries capes i forma una corrent amb la qual va agafant els bacteris dels que s'alimenta. Davant d'estímuls externs pot contraure la seva tija o peduncle.

He llegit que el desenvolupament i l'aparició de larves de mosquits són inhibits per Vorticella, que provoca la seva mort. La cua de biopolímers que fa servir Vorticella per enganxar-se a les superfícies pot danyar els sistemes sensorials o la formació de porus de les larves. Una altra possibilitat és que les larves moren per no poder quedar-se a la superfície de l'aigua, ofegant-se així. I això és molt interessant com a biocontrol de les plagues de mosquits.


Today I've observed algae in the microscope, and I've found some delicate vorticelles. Vorticella is a genus of bell-shaped ciliates that have stalks to attach themselves to substrates. 
The growth, development and emergence of mosquito larvae are inhibited by Vorticella, resulting in death. The biopolymer glue used for attachment to surfaces my damage sensory systems or pore formation of larvae. Another possibility is that the larvae die by being unable to remain on the surface ot the water thus drowning. Vorticella has for this reason, been explored as a method of biocontrol for mosquitoes.

Hoy he observado algas al microscopio y he visto unas preciosas y delicadas vorticellas. Vorticella es un género de ciliados con forma de campana que tienen un tallo con el cual se fijan al sustrato. 
He leído que el crecimiento, desarrollo y la aparición de larvas de mosquito son inhibidas por Vorticella, provocando su muerte. El biopolímero usado por Vorticella para fijarse a las superficies puede dañar los sistemas sensoriales o la formación de poros en las larvas. otra posibilidad es que las larvas mueren por no poder quedarse en la superficie del agua, ahogándose, y esto es muy interesante como biocontrol de las plagas de mosquitos.


Vorticella by Cesca Andreu
Comentaris