CÈL·LULES DE LA MUCOSA ORAL / Epithelial cells of oral mucosa

NOVES FOTOGRAFIES DE LES CÈL·LULES EPITELIALS DE LA MUCOSA ORAL.


Fotografies de Cesca Andreu

Fotografia de Pedro Martínez i preparació de Sanae Mouka 1er D ESONew pictures about epithelial cells of oral mucosa.


Pictures by Cesca Andreu
Picture by Pedro Martínez.Microscopic preparation by Salma el Garrab 1er D ESONuevas fotografías sobre células epiteliales de la mucosa oral.


Fotografías de Cesca AndreuFotografía de Pedro Martínez y preparación de Salma el Garrab 1er D ESO

Comentaris